PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : bizim hoca


admin
30 Temmuz 2020, 01:12
bizim hoca"...Nasreddin Hoca, bir gün Sivrihisar'da vaaz ederken demiG: "Müslümanlar, bu Sivrihisar'la Karahisar'ın havası birmiG". Dinleyenler, "Neden?" demiGler. Hoca, cevap vermiG: "Orada da s.....e t.....m beraberdi, gördüm ki burada da beraber".*Nasreddin Hoca, bir gün vaaz ederken demiG: "Müslümanlar, varın Tanrı'ya Gükredin ki, g......ü alınlarınızda yapmamıG. Eğer alınlarınızda olsaydı, hergün yüzünüze s......nız".*Nasreddin Hoca bir gün minareyi göstererek "guna ne derler?" diye sormuG. Halk, "gehrin s..i" demiG. Hoca demiG: "Ona uygun g...nüz var mı?".*Nasreddin Hoca bir gün, mescide varmıG. Tesadüf, kısacık kaftanıyla ön safta yer bulmuG. Rükûda ardından t......rı gözükmüG. Bir herif sıkıca tutmuG. Hoca da imamın t......rını tutmuG. Gmam demiG:"Hey, neylersin" demiG. Hoca da demiG ki: "Neyliyeyim, ben sizi t...k karıGma oynar sanırdum".*Nasreddin Hoca bir gün yolda giderken, bir alay don yıkayan avrata rastlamıG. Avratlar hocayı görünce, a.....ı açmıGlar. "Hoca, buna ne derler?" demiGler. Hoca da "A.!" demiG. Avratlar, "Hey Hoca, bilemedin! Buna, garipler meGhedi (mezarı) derler" demiGler. Hoca gidip s...ni bir eski bez parçasına sarmıG, bir yonkucuk (çamaGır yıkama taGı) üstüne koyup gelmiG. Avratlar "Hay Hoca, bu nedir?" demiGler. Hoca "Garipler ölüGüdür. Yerine koyalım" demiG. Birisi razı olmuG. Hoca tam yerleGtirirken avrat Hoca'nın taGaklarını tutmuG, "Ya bunlar demiG. Hoca da demiG ki: "O garibin oğlancıklarıdır. Makbere (mezara) berabergelmiGlerdir".Nasreddin Hoca'ya bir gün iki avrat gelmiG. Birisi demiG: "Efendi, biz ikimiz bir çanağa bir karanlık yerde iGedik. Birimizden sidik, birimizden Girligun (susam yağı) geldi. Hangimizin sidik, hangimizin susam yağı, bilmiyoruz" demiG. Hoca da demiG ki: "O kolay... Gelin, ikinizin de g...ne basayım, hanginizden ki küspe çıkar, yağ onundur...*Nasreddin Hoca bir gün baGkasının eGeğini s....ken, hayvanın sahibi çıkagelmiG:- Ne yapıyorsun be?- EGeğe bundan hiçbir Gey olmaz ama, sen onu kurttan sakla...*Nasreddin Hoca, bir herife demiG: "gu benim eGeğim kâh hırçınlık eder, yürümez. Ne yapayım?" demiG. Herif te demiG: "Ben sana bir ot vereyim, her ne zaman yürümüyor, parmağınla o ottan biraz g...ne tak" demiG. Meğer o ot niGadır imiG. Bir gün Hoca eGeğiyle odundan gelirken eGek yürümemiG. Hemen o ottan biraz g...ne parmağıyla takmıG. EGek g....ün acısıyla öyle gitmiG ki, Hoca ardından yetiGememiG. BakmıG ki olmuyor, Hoca da biraz o ottan kendi g...ne parmağıyla takmıG..Hoca da g....nün acısıyla öyle gitmiG ki, eve kadar gelmiG. EGek bakmıG